Objevuj.eu domů - Soutěžní hra - Archiv - Detail

Záhada plísní

Zadáno 9. dubna 2013 (Změněno 9. dubna 2013) - Ukončeno 13. května 2013

Úvod

Zdravíme badatele,

opět máte možnost zapojit se do badatelské hry. Tentokrát se týká něčeho, co je nám všem velmi známé a blízké. Každému z nás se určitě stalo, že nám někdy zplesnivěl kus chleba. A my se nyní podíváme na zoubek právě plísním, které za určitých podmínek napadají potraviny. Zamyslíme se nad tím, kdy se jim daří a kdy naopak ne…

Takže stačí zbytek svačiny a vaše bádání může začít! (Pro tento pokus budete sice muset trochu jídla obětovat, ale výsledky vám třeba pomohou chránit své potraviny v budoucnu. A navíc - věda zkrátka vyžaduje oběti

Zadání kola

Jak nyní postupovat? Využijte svou zvídavost a ptejte se!

1. Sepište si všechny otázky, které vás k tématu napadají, a vyberte jednu „zásadní “, tedy tu nejzajímavější, na kterou chcete znát odpověď. Měla by se týkat toho, co a za jakých podmínek se na potravinách (ne)vytváří.  Abyste to měli jednodušší, uvádíme některé otázky. Ty vám pomohou stanovit si, co je reálné vyzkoumat ve školních podmínkách. Tato inspirace (společně s níže popsanými pokusy) vám pomůže při rozhodování, co zkoumat.  

Jak máme uchovávat chléb, aby nezplesnivěl?

Při jakých podmínkách naopak začne plesnivět nejdříve?plíseň.png

Na jakých potravinách roste za vhodných podmínek plíseň?

Jak ochráníme potraviny proti plísním?

2. Projděte si znovu otázky a vyberte jednu z nich, to bude vaše výzkumná otázka. Potom stanovte vaši hypotézu – tedy předpoklad nebo zajímavé tvrzení, které se pokusíte ověřit. Jinými slovy: Napište, co si myslíte (jasnou, stručnou a výstižnou odpověď na vaši vybranou výzkumnou otázku). Tedy myslíme si, že… (např. chleba je náchylnější k plesnivění více, pokud je vystaven přístupu vzduchu) a můžete (ale nemusíte) dodat, proč si to myslíte.

Goody: Já si myslím, že chleba plesniví, když ho nechám dlouho venku na stole. Je lepší ho schovat - třeba do ledničky.

Hypotéza: Plísním na chlebu se daří lépe, když necháme chléb na stole, než když ho schováme, např. do ledničky.

Klapka: Já si myslím, že hodně záleží na typu chleba. Třeba ten balený a krájený mi minule zplesnivěl daleko rychleji než ten, co kupujeme normálně v pekařství u nás v ulici.

Hypotéza: Balený a krájený chléb je náchylnější k plísním než celý, čerstvý chleba.

3. Navrhněte, naplánujte a proveďte pokus, který ověří vaši hypotézu (tedy zjistí, jestli se váš předpoklad potvrdil nebo ne). Vždy si veďte o jeho průběhu záznamy.

Využijte popis navrhovaných pokusů, uvedený níže – a samozřejmě je upravte podle toho, co chcete zjistit. Průběh vlastního pokusu si zapište.

Máte nějaký jiný nápad a chtěli byste ho dopředu probrat s odborníkem a poradit se? Kontaktujte nás na mailové adrese: ehakova@cfme.net. Rádi vám poradíme!

4. Vyhodnoťte výsledky a sepište závěry.

Zdokumentujte, co se stalo, sepište závěry a v ideálním případě je ještě doplňte o fotografie listů nebo náčrtky. Napište, co zajímavého jste objevili: Jaký je závěr? Potvrdili, nebo vyvrátili jste vaši hypotézu?  Co vás překvapilo? Nezapomeňte, že vyvrácení vaší hypotézy (stejně jako její potvrzení) je naprosto v pořádku – je to cenný vědecký výsledek. Zkuste zdůvodnit, proč se (ne)potvrdila. Můžete formulovat i návrhy na to, jak nakládat s potravinami, abychom je ochránili před plísněmi. Pokud chcete, doplňte i to, jak se vám bádání podařilo, co se vám líbilo, nelíbilo, či jak probíhala práce v týmu.

5. Prezentujte výsledky a případně naplánujte další bádání.

Sepište celý proces vašeho výzkumu a výsledky nám zašlete spolu s fotodokumentací nebo nákresy. Pokud máte nějaké náměty na další pokusy, nápady, otázky atd., napište je taky!

Náměty na pozorování a pokusy

Prozkoumejte podmínky, při kterých se tvoří na chlebu plíseň!

 

a)  Vlhko

Pokus:  Vezměte dva krajíčky chleba. Jeden vložte do igelitového sáčku, druhý ponechte volně na vzduchu.  Oba krajíčky chleba nechte v místnosti ve tmě (např. zakryté krabicí), při pokojové teplotě. Pozorujte, za jak dlouho (po kolika dnech) se na chlebu vytvoří plíseň. Svá pozorování si zapište.

Co vidíte – v jakém prostředí (vlhkém – suchém) se vytvoří plíseň na chlebu?

 

b)  Teplo

Vezměte dva krajíčky chleba a vložte každý z nich do igelitového sáčku. Jeden krajíček chleba vložte do chladu a tmy (lednice), druhý ponechte v místnosti při pokojové teplotě, ve tmě (zakrytý krabicí). Pozorujte, za jak dlouho (po kolika dnech) se na chlebu vytvoří plíseň. Svá pozorování si opět zapište a zdokumentujte.

Co vidíte – přispívá teplo a vlhko k růstu plísní na chlebu?

 

c)   Tma

Vezměte dva krajíčky chleba a vložte každý z nich do igelitového sáčku. Jeden krajíček chleba vložte do tmy (zakryjte ho krabicí) v místnosti s pokojovou teplotou, druhý ponechte v místnosti s pokojovou teplotou na světle. Pozorujte, za jak dlouho (po kolika dnech) se na chlebu vytvoří plíseň. Svá pozorování si zapište.

Doplňující informace

Námět na obměny:

Stejné pokusy můžete provádět s různými druhy chleba (např. bílý chléb, chléb vícezrnný, žitný).

 

Bezpečnostní opatření:

Po práci si vždy umyjte ruce a k plísním nečichejte (někteří lidé mohou být na spory plísní alergičtí).

Indicie

Nejsou zadány

Odkazy

Nejsou zadány

Přílohy

3. kolo BADATELSKÁ HRA stažitelný soubor.doc ( DOC - 1 MB )