Objevuj.eu domů - Soutěžní hra - Archiv - Detail

Cesta do minulosti

Zadáno 14. května 2013 (Změněno 14. května 2013) - Ukončeno 18. června 2013

Úvod

Zdravíme badatele,

další kolo naší hry je před vámi. Tentokrát se vydáme do minulosti.

Asi bychom dnes jen těžko našli někoho, kdo by neznal například dinosaury nebo trilobity, ptakoještěry či pradávné ryby zvané latimérie. O těchto a dalších pradávných organismech víme dnes již celkem hodně - jak vypadali, kdy a kde žili, co jedli, dokonce i to, jestli byli společenští nebo samotáři a jak se starali o svá mláďata.

Napadlo vás někdy, jak je možné, že o nich víme? Ptali jste se někdy, jak na všechna ta tvrzení o jejich životě paleontologové (vědci zkoumající život na Zemi v minulých geologických obdobích) vlastně přišli a co je k tomu přivedlo?

Klíčem k odhalení těchto dávných příběhů života na naší planetě jsou nálezy zkamenělých pozůstatků organismů na nejrůznějších místech. Díky nim, systematické práci a znalostem vědců jsme si schopni přiblížit, jak jednotlivé oblasti naší planety vypadaly před mnoha a mnoha miliony let.

V tomto kole badatelské hry si vyzkoušíme práci paleontologa a pokusíme se vybádat, jak mohl vypadat život v minulých dobách přímo na území České republiky.

Protože paleontologové ve většině případů nemohou své hypotézy prokazovat pokusy, ale vyvozují závěry přímo na základě toho, co naleznou na lokalitě (tak konkrétně říkáme místu, kde zkameněliny hledáme), ani my v této hře nebudeme provádět pokusy, jak tomu bylo v minulých kolech, ale podíváme se na lokalitu a na to, co na ní najdeme.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak paleontolog postupuje při hledání zkamenělin a jak s nimi dále pracuje, přečtěte si tento dokument.

Zadání kola

Jak nyní postupovat?

1.      Vyberte si jednu ze dvou nabízených lokalit (nebo chcete-li, můžete zpracovat obě), přečtěte si zadání a prohlédněte přiložené fotografie.

 

2.      Sepište si všechny otázky, které vás k tématu zkamenělin a dávného života na těchto místech napadnou.

Například:

  • Mohou nám zkameněliny pomoci odhalit, jaké prostředí tu v minulosti bylo (moře, prales, bažina…)?
  • Jaké organismy tu dříve hojně žily?
  • Změnilo se nějak klima od dob, kdy tu tyto organismy žily?
  • Jaké vztahy mohly panovat mezi organismy?

 3.      Podívejte se na jednotlivé úkoly u vámi vybrané lokality a pusťte se do práce paleontologa a hledání odpovědí na vaše otázky i otázky v úkolech.

 4.      Veďte si o průběhu vašeho bádání záznamy a konzultujte své domněnky s ostatními, při práci paleontologa je to velmi důležité. Je totiž možné, že váš kolega mohl narazit na něco, čeho jste si nemuseli všimnout nebo společnou diskuzí se na světlo dostanou další možné varianty a tvrzení. Své závěry vždy zdůvodněte, proč se domníváte, že by to tak mohlo být, nebo vaši domněnku podložte informacemi z literatury či internetu.

Máte nějaký jiný nápad a chtěli byste ho dopředu probrat s odborníkem a poradit se? Kontaktujte nás na mailové adrese: ehakova@cfme.net. Rádi vám poradíme!

5.        Zdokumentujte, co jste zjistili, sepište závěry a ideálně je ještě doplňte o fotografie nebo náčrtky. Napište, co zajímavého jste objevili: Jaký je závěr?  Sepište celý proces vašeho výzkumu a výsledky nám zašlete spolu s fotodokumentací nebo nákresy, náčrty a mapami. Pokud máte nějaké náměty na další pozorování a zkoumání, úkoly, nápady, otázky atd., napište je taky!

6.      Prezentujte výsledky a případně naplánujte další bádání. Můžete se porozhlédnout po svém okolí a vyzkoušet si práci paleontologa na opravdové lokalitě. Nebo se můžete pokusit najít ve svém okolí novou lokalitu a potvrdit , nebo nepotvrdit ji nálezy zkamenělin. Nezapomeňte, že i záporný výsledek je výsledek, a měli byste se pokusit říci, proč to tak je, třeba s pomocí literatury či internetu.


Nabízené lokality:

LOKALITA 1 – PODKRUŠNOHORSKÉ PÁNVE

LOKALITA 2 – ČESKÝ KRAS


LOKALITA 1 – PODKRUŠNOHORSKÉ PÁNVE

Zadání:

V severozápadních Čechách, v podkrušnohorských pánvích, jsou povrchově těženy sloje hnědého uhlí. I díky těžbě se zde objevilo mnoho míst, kde je možné nalézt zkameněliny (fosilie).

Když všechny dosud známé informace, které jsme získali studiem nalezených fosilií, poskládáme, stejně jako dílky puzzle, v tom správném pořadí a souvislostech, podaří se nám složit obraz oné oblasti v dávných dobách, a co víc, budeme moci pozorovat její obyvatele – jací byli, co jedli, v jakém prostředí žili, jaké vztahy mezi nimi panovaly… Pojďte se o to pokusit. Začít můžete třeba tím, že si oblast podkrušnohorských pánví najdete na mapě, popřípadě si tuto oblast vytiskněte a nalepte do vašeho protokolu či zápisníku, který si o tomto bádání povedete.První fotografická nápověda.

 

Úkol 1.

Na fotografii vidíte hromádku zkamenělin, které jsme nasbírali na naší lokalitě a vybrali z výplavu. Pokuste se podobně jako paleontolog v laboratoři rozeznat na hromádce výplavu některé zkameněliny od ostatního materiálu. Fotografii si vytiskněte a zakroužkujte na ní ty objekty, které jsou podle vás pozůstatky organismů a které budete dále určovat.

Úkol 2.

Podařilo se vám z hromady vybrat nějaké zkameněliny? Možná jste našli i některé další, ale pro vaši další práci jsou na následujících fotografiích vyobrazeny nejčastěji nalezené zkameněliny na této lokalitě. Velmi dobře si je prohlédněte a pokuste se popsat znaky, které by mohly pomoci při

jejich přiřazení ke správné skupině – rodu nebo druhu. Dokážete popřípadě určit i zkameněliny z hromadné fotky, které jsme nezařadily mezi jednotlivě fotografované?

Někdy se podaří určit přímo druh (nález dostane rodové i druhové jméno, např. jezevec lesní, latinsky meles meles), pokud nenalezneme dostatek určujících znaků nebo jsou nejednoznačné, dáme nálezu jen rodové jméno a přiřadíme jej tak pouze do rodu (např. jezevec). Paleontologové sledují práci svých kolegů a porovnávají nalezené fosilie z různých lokalit. Takže se rozhlédneme po literatuře, jestli někdo našel stejné nebo podobné zkameněliny jako my, jak je pojmenoval a proč je tak pojmenoval. Nám odbornou literaturu nahradí určovací klíč, ve kterém máte obrázky různých fosilií, a pečlivým porovnáním námi nalezených a v klíči vyobrazených objektů zjistíte druh nebo rod, jemuž zbytky patří. Své závěry zapište do vámi vedeného dokumentu z bádání a odůvodněte, proč jste úlomek přiřadili právě tomuto organismu. Tak hodně zdaru při určování.

Fotografie k lokalitě 1 zde.

Určovací klíč naleznete zde.

Úkol 3. 

Pokuste se zjistit, v jakém prostředí tyto organizmy žily, a tím i jaké prostředí panovalo na této lokalitě v jejich době. Zapište, k jakému závěru jste dospěli, a zdůvodněte, proč se domníváte, že tomu tak je. Pokuste se pro své závěry najít podklady také v literatuře nebo na internetu.


 

LOKALITA 2 – ČESKÝ KRAS

Zadání:

V okolí Prahy je oblast, kterou geologové nazývají Barrandien (podle slavného paleontologa Joachima Barranda, který zde pracoval a objevil většinu lokalit již v 19. století). Naše lokalita, na které jsme našli zkameněliny, se nachází asi 5 km jižně od Berouna, v oblasti Českého krasu, jižně od obce Koněprusy. Je výborně odkryta ve starých i činných lomech na vrchu Zlatý kůň a v jeho jižním okolí.

Když všechny dosud známé informace, které jsme získali studiem nalezených fosilií, poskládáme, stejně jako dílky puzzle, v tom správném pořadí a souvislostech, podaří se nám složit obraz oné oblasti v dávných dobách, a co víc, budeme moci pozorovat její obyvatele – jací byli, co jedli, v jakém prostředí žili, jaké vztahy mezi nimi panovaly… Pojďte se o to pokusit. Začít můžete třeba tím, že si tuto oblast najdete na mapě, vytisknete a nalepíte či vložíte do vašeho protokolu, který si o tomto bádání povedete.Fotografická nápověda zde.

 

Úkol 1

Na fotografiích jsou zkameněliny, které jste získali rozbíjením kamenů z profilu (odkrytá a přístupná část vrstvy hornin). Dobře si je prohlédněte a pokuste se podle znaků na nich zjistit, o jakou skupinu nebo rod či dokonce druh organismů jde (např. mlži, plži, hlavonožci, savci, ptáci, hlemýžď zahradní…). Dobře si všímejte všech znaků (zejména tvaru a tělních struktur), které jsou vidět na zkamenělinách. Popište je a podle dostupné literatury určete, jak nejlépe můžete.

Fotografie zde.

 

Úkol 2. 

Pokuste se zjistit za použití literatury či internetu, v jakém prostředí tyto organismy žily, a tím i, jaké prostředí panovalo na lokalitě před miliony let. Zapište, k jakému závěru jste dospěli, a zdůvodněte, proč se domníváte, že tomu tak je.

 

3. úkol:

Proveďte rekonstrukci vztahů mezi nalezenými živočichy, to znamená: Kdo koho pravděpodobně jedl, kdo komu pomáhal...

Využijte svých znalostí, knih, časopisů, informací na internetu o podobných prostředích v současnosti.

 

VÝSTUPEM obou úkolů by tedy měl být protokol, kde zapíšete:

  •  jakou lokalitu jste zkoumali, jaké zkameněliny jste na fotografiích našli a jak jste je určili
  •  v jakém prostředí si myslíte, že tyto organismy žily, a jaké vztahy podle vás mezi nimi panovaly
  • odpovědi na vaše případné další otázky a informace, které jste dohledali

 

Doplňující informace

Indicie

Doporučujeme využít k řešení úkolů v zadání č. 3 také tyto knihy:

Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve, Z. Dvořák – K. Mach – J. Prokop – St. Knor, nebo některé jiné zabývající se obdobným tématem.


K řešení úkolu č. 1 zadání č. 2 použijte tuto literaturu:

např.: Ztracená moře uprostřed Evropy, V. Turek – R. Horný – R. Prokop;

         Zkamenělý svět, R. Prokop;

         Základy paleontologie bezobratlých, Zdeněk V. Špinar;

         Systematická paleontologie bezobratlých, Zdeněk V. Špinar.

         Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin, Jindřich Krejča

Co vám může ještě pomoci při určování zkamenělin?
Sáhnout můžete a) po literatuře...
                        b) nebo můžete brouzdat po internetu:
                                    http://www.trilobit.wz.cz/fos.html - virtuální muzeum zkamenělin
                                    http://www.paleontologie.cz/zkameneliny/ - více informací o zkamenělinách
                                    http://www.nhm.ac.uk/kids-only/earth-space/fantastic-fossils/index.html - galerie zkamenělin (v angličtině)
                                    http://www.muzeum.fossils.cz/?page%20id=9 - muzeum fosílií

Odkazy


Přílohy

Jak pracuje paleontolog.pdf ( PDF - 271,1 kB )

4. kolo - stažitelný soubor.pdf ( PDF - 296,4 kB )