Objevuj.eu domů - Soutěžní hra - Archiv - Detail

SLUNCE V POHYBU

Zadáno 18. června 2013 (Změněno 18. června 2013) - Ukončeno 16. září 2013

Úvod

Zdravíme badatele,

další kolo naší hry je před vámi. Tentokrát zvedneme oči k obloze.

Zaměříme se na Slunce, které je naší nejbližší a nejlépe prozkoumanou hvězdou. Hvězdou, která nám na Zemi dala život. I když je hodně jiných vesmírných objektů větších, stále je to hvězda výjimečně hmotná, horká a zářivá. Navíc je to jediná hvězda, u které existuje zcela jistě obydlená planeta. Samozřejmě myslíme Zemi.

Zadání kola

                                                                                        Jak nyní postupovat?

1. Budete zkoumat místa, kde zapadá Slunce. A jak se tato místa mění v průběhu několika po sobě následujících dnů až týdnů. Sepište si všechny      otázky, které vás k tématu napadnou.
  • Bude se měnit místo, kde Slunce nad obzorem vychází? Pokud ano, jak moc a kam se bude Slunce posouvat?
  • Kde a kdy očekáváte, že bude Slunce zapadat/vycházet? Čím je dané místo na obzoru, kde se tak stane?
  • Jak často je potřeba pozorovat západy či východy Slunce, aby byla patrná nějaká změna?
  • Jaké místo je nejlepší pro pozorování východů nebo západů Slunce?


 2. Projděte si znovu otázky a vyberte jednu z nich, to bude vaše výzkumná otázka. Potom stanovte vaši hypotézu – tedy předpoklad nebo zajímavé tvrzení, které se pokusíte ověřit nebo vyvrátit.

    Jinými slovy: Napište, co si myslíte (jasnou, stručnou a výstižnou odpověď na vaši vybranou výzkumnou otázku). Tedy: Myslíme si, že… (např.   Slunce bude vycházet a zapadat na stále stejném místě a můžete (ale nemusíte) dodat, proč si to myslíte.
    Goody: Já si myslím, že se místo, kde na obzoru pozorujeme západ Slunce, mění. Ale je to tak málo, že to během dvou měsíců prázdnin ani nezpozorujeme.
    Hypotéza:  Místo západu Slunce na obloze se mění, ale tak málo, že to během 2 měsíců prázdnin ani nezpozorujeme.
    Klapka: Já si naopak myslím, že pokud budeme pozorovat západ Slunce každé 3 dny, bude patrná změna místa, kde Slunce za obzorem zmizí.
    Hypotéza: Pokud budeme pozorovat západ Slunce každé 3 dny (po dobu celých prázdnin), bude patrná změna místa, kde Slunce zapadá.

 3. Navrhněte, naplánujte a proveďte pokus, který ověří vaši hypotézu (tedy zjistí, jestli se váš předpoklad potvrdil nebo ne). Vždy si veďte o jeho průběhu záznamy.
    Využijte popis postupu uvedený níže – a samozřejmě ho upravte podle toho, co chcete zjistit. Průběh vlastního pokusu si zapište. Využijte  samozřejmě i zdrojů na internetu a jinde.
    Máte nějaký jiný nápad, chtěli byste ho dopředu probrat s odborníkem a poradit se? Kontaktujte nás na e-mailové adrese: ehakova@cfme.net. Rádi vám poradíme!

 4. Vyhodnoťte výsledky a sepište závěry.
    Zdokumentujte, co se stalo, sepište závěry a v ideálním případě je ještě doplňte o fotografie nebo náčrtky. Napište, co zajímavého jste objevili: Jaký je závěr? Potvrdili, nebo vyvrátili jste vaši hypotézu?  Co vás překvapilo? Nezapomeňte, že vyvrácení vaší hypotézy (stejně jako její potvrzení) je naprosto v pořádku – je to cenný vědecký výsledek. Zkuste zdůvodnit, proč se (ne)potvrdila. Pokud chcete, doplňte i to, jak se vám bádání podařilo, co se vám líbilo, nelíbilo či jak probíhala práce v týmu.

 5. Prezentujte výsledky a případně naplánujte další bádání.
    Sepište celý proces vašeho výzkumu a výsledky nám zašlete spolu s fotodokumentací nebo nákresy. Pokud máte nějaké náměty na další pokusy, nápady, otázky atd., napište je taky!


                                                                                                       Zadání experimentu:

Po dobu několika týdnů (nebo i měsíců) pozorujte východy nebo západy Slunce a sledujte, jak se jejich pozice posouvají vůči vzdálenému obzoru. Potřebovat budete pouze místo s dobrým výhledem k západu nebo východu. Ideální je samozřejmě nějaké vyvýšené, ale klidně stačí i okno vašeho domu.
Za bílého dne si nakreslete linii, kterou tento výhled poskytuje (co z okna nebo jiného pozorovacího místa vidíte) – viz ukázka zde:

graf.png
Buďte pečliví, do této kresby budete všechna další pozorování zakreslovat. Samozřejmě že můžete váš výhled na obzor také vyfotografovat, fotografii si vytisknout a do ní pak zakreslovat místa západu (nebo východu) Slunce.

Další postup je jednoduchý. Vždy před západem či východem Slunce se přesuňte na vaši „pozorovatelnu“ (vždy se musí jednat o stejné místo). A sledujte pozici na obzoru, za kterou vám ten den zmizí sluneční kotouč. Do předkresleného schématu si šipkou vyznačte místo, kde jste naposledy spatřili záblesk slunečního světla a doplňte datum. Opakujte tento postup ve vámi zvoleném intervalu po dobu několika týdnů (nebo i měsíců) a sledujte posun. Časy východů a západů Slunce najdete na internetu (např. na http://www.observatory.cz/static/Obloha%20dnes/slunce.php).

západ.jpg


A pozor! Při přímém pozorování Slunce buďte opatrní – ačkoli je při východech a západech Slunce oslabené, je vhodné používat sluneční brýle.

VÝSTUPEM úkolu by tedy měl být protokol, kde zapíšete:

- Kdy, kde a co jste pozorovali.
- Jaký byl váš postup, co jste zkoumali (jaká byla vaše hypotéza) a jaký byl    výsledek – formulujte závěr.
- Doplňte mapu se zakreslenými východy/západy Slunce.
- Svá zpracování můžete obohatit případně i o fotografie.

Doplňující informace

Indicie

Nejsou zadány

Odkazy

Nejsou zadány

Přílohy

5. kolo - stažitelný soubor.pdf ( PDF - 420,9 kB )