Objevuj.eu domů - Soutěžní hra - Archiv - Detail

Příběhy a tajemství starých budov

Zadáno 19. října 2013 (Změněno 19. října 2013) - Ukončeno 23. listopadu 2013

Úvod

Zdravíme badatele,

další kolo naší hry je před vámi. A tentokrát budeme bádat nejen na zemi, ale i pod zemí. To proto, že toto kolo hry je zaměřeno na geologii. To je věda, která nám pomáhá dozvědět se více o Zemi – třeba z čeho je složená.

Víte, která budova ve vaší obci je nejstarší? A všimli jste si někdy toho, do jakého prostředí byla zasazena, na čem stojí její základy a z jakého materiálu je postavena? Nebo z čeho je vyskládán chodník, který k ní vede a po kterém možná denně chodíte?

Vaším úkolem bude najít ve vašem okolí nejstarší dochovanou stavbu (možná to bude kostel, usedlost, statek…). Bude nás zajímat proto, že je zde vysoká pravděpodobnost, že při stavbě bylo použito velké množství přírodního materiálu – a ten (konkrétně kameny) budete zkoumat. Dále bude vaším úkolem stavbu vyfotit, zjistit, k jakému účelu slouží/sloužila, a provést důkladný průzkum nejen stavby, ale i toho, co je pod ní a kolem ní. V centru našeho zájmu budou horniny a jejich využití. Po čem konkrétně budeme pátrat a jak, to se dozvíte v zadání této hry.

Přejeme zajímavé bádání a odhalování příběhů a tajemství starých budov a těšíme se na jeho výsledky!

Zadání kola

                                                                            Jak nyní postupovat? Využijte svou zvídavost a ptejte se!


1.Sepište si všechny otázky, které vás k tématu napadají. Abyste to měli jednodušší, uvádíme některé z nich. Ty vám pomohou stanovit si, co je reálné vyzkoumat ve školních podmínkách. Tato inspirace (společně s níže popsanými postupy) vám pomůže při rozhodování, co zkoumat. Můžete se rozdělit do skupin a každá si vzít za úkol jednu z vašich otázek nebo pracovat na všech společně.


          • Z jakých hornin je tvořeno geologické podloží v našem okolí?
          • Jaké vlastnosti by mělo mít podloží vhodné pro stavbu obytné budovy?
          • Jaká rizika (záplavy, sesuvy, řícení skal…) se mohou vyskytovat v naší oblasti?
          • Jaké horniny jsou nejvhodnější na stavbu? Co je vhodné na obklady, co na dlažbu, co na zdivo, chodníky… A proč? Od jakých vlastností se to odvozuje?
          • Jaké horniny můžeme nazvat místními?

2.Pokuste se stanovit vaši hypotézu – tedy předpoklad nebo zajímavé tvrzení, které se pokusíte ověřit.

Jinými slovy: Napište, co si myslíte (jasnou, stručnou a výstižnou odpověď na vámi vybranou výzkumnou otázku).

Tedy myslíme si, že… např.: Myslím si, že podloží v naší oblasti bude tvořeno převážně usazenými horninami, vápenci… A můžete (ale nemusíte) dodat, proč si to myslíte…: Myslím si to, protože v okolí je plno vápencových skal a nedaleko je i lom na těžbu tohoto kamene. Tento kámen bude zajisté využit i při samostatné stavbě budovy, protože dovážet kámen bylo v dřívějších dobách velmi pracné.

3.Navrhněte, naplánujte a proveďte průzkum či pokus, který ověří vaši hypotézu (tedy zjistí, jestli se váš předpoklad potvrdil, nebo ne). Vždy si veďte o jeho průběhu záznamy.
Využijte postupy navrhované níže – a samozřejmě je upravte podle toho, co chcete zjistit. Průběh si zapište. Můžete využít vlastního pozorování, vzít si na pomoc literaturu či internet.
Máte nějaký jiný nápad a chtěli byste ho dopředu probrat s odborníkem a poradit se? Kontaktujte nás na e-mailové adrese: ehakova@cfme.net. Rádi vám poradíme!

geologie.png


Základní postup je tento:
Začnete od základů, tedy od toho, na čem je budova postavena,čili budete zjišťovat její geologické podloží. A jaké vlastnosti má toto podloží? V následujícím kroku provedete průzkum terénu a podíváte se, do jakého prostředí je stavba zasazena (možná bude potřeba dohledat v archivu či ve starých dokumentech nebo zjistit u pamětníků, co tvořilo okolí v době jejího vzniku), všímejte si také, jaká případná rizika mohou/mohla stavbu ohrožovat (je v blízkosti řeka, která by se mohla rozvodnit, hrozí sesuvy půdy, řícení skal?). A v neposlední řadě se zaměřte na horniny jako stavební materiál: Kde a k jakému účelu byly při stavbě použity (zdi

, obklady, dlažba, chodníky) a o jaký kámen se jednalo? Bylo využito místních zdrojů (nedaleký lom, skály, říční usazeniny), nebo byl kámen dovezen? Pokuste se o daných horninách zjistit z dostupných zdrojů co nejvíce a také díky pokusům uvedeným dále odvodit jejich vlastnosti. Můžete se zamyslet i nad tím, čím je tato budova významná a jak ji ve svém životě využíváte.

4. Vyhodnoťte výsledky a sepište závěry.
Zdokumentujte, co jste zjistili, sepište závěry, doplňte je o fotografie nebo náčrtky.

Napište, co zajímavého jste objevili: Jaký je závěr? Potvrdili, nebo vyvrátili jste vaši hypotézu? Co vás překvapilo? Nezapomeňte, že vyvrácení vaší hypotézy (stejně jako její potvrzení) je naprosto v pořádku – je to cenný vědecký výsledek. Zkuste zdůvodnit, proč se (ne)potvrdila.

5. Prezentujte výsledky a případně naplánujte další bádání.
Sepište celý proces vašeho výzkumu a výsledky nám zašlete spolu s fotodokumentací nebo nákresy. Pokud máte nějaké náměty na další pokusy, nápady, otázky atd., napište je taky!
Výstupem tohoto kola hry tedy bude protokol s informacemi o vybrané budově, o podloží a materiálu použitém při stavbě. Rovněž můžete využít některé pokusy popsané v dokumentu ke stažení níže a zaznamenat jejich průběh. Napište nám, jak vaše pátrání probíhalo, co vás překvapilo a podobně. Těšíme se na vaše zážitky!

NÁŠ TIP NA ROZŠÍŘENÍ: Obdobný průzkum můžete zkusit provést i u vašeho domu, domku prarodičů nebo jiné budovy, která je vám blízká, je dostatečně stará a zajímá vás její příběh. Můžete se zkusit vžít do „kůže“ používané materiálu (např. vápence) a popsat jeho cestu od skály až k budově.

Doplňující informace

Indicie

Nejsou zadány

Odkazy

Nejsou zadány

Přílohy

7. kolo BH - stažitelný soubor.pdf ( PDF - 399,6 kB )

7.kolo BH - doplňujicí soubor.pdf ( PDF - 294,9 kB )