Objevuj.eu domů - Soutěžní hra - Archiv - Detail

Putování za neandrtálci

Zadáno 7. ledna 2014 (Změněno 7. ledna 2014) - Ukončeno 6. února 2014

Úvod

Zdravíme badatele,

v tomto kole badatelské hry se zaměříme na vývoj člověka v Evropě a na Blízkém východě. Na tomto území žila populace archaického Homo sapiens, která se velmi dobře adaptovala na podmínky, které zde panovaly před 200 000 lety a trvaly přibližně do doby před 30 000 lety. Podle prvního naleziště s ostatky těchto lidí se nazývají neandertálci. Neandertal je malé údolí kousek na východ od Düsseldorfu, v Severním Porýní-Vestfálsku v Německu.

Dnes se vede zajímavá debata mezi odborníky o tom, zda se neandertálci křížili s našimi přímými předky, s anatomicky moderními lidmi. Výsledek této debaty není úplně jistý, ale prozatím to vypadá, že neandertálci nějakým způsobem zasáhli do našeho vývoje, že nepředstavovali pouze slepou vývojovou větev. Pravdou však je, že krátce po příchodu moderního člověka do Evropy neandertálci vymírají. Nejspíše prostě neobstáli v konkurenčním boji s výkonnějším anatomicky moderním člověkem. Staré dilema, tedy jestli kromaňonec snědl neandertálce, nebo neandertálec kromaňonce, se vyřešilo ve prospěch kromaňonce. Kromaňonec je někdy podle francouzského naleziště Cro-Magnon označován AMČ. Ne že by se přímo jedli, ale moderní lovecké metody, lepší nástroje, vyšší porodnost, větší skupiny s lepší spoluprací, to všechno byly faktory, které zvýhodnily anatomicky moderního člověka. Poté, co asi před 40 000 lety začaly první skupiny AMČ pronikat do Evropy, byli neandertálci postupně vytlačováni do okrajových oblastí. A v době před přibližně 25 000 lety z fosilního záznamu mizí.

Na otázku, zda v současných lidech přežívá nějaký odkaz neandertálců, se zaměřuje tato badatelská hra.

 

Zadání kola

                                                                      Jak postupovat?
1) Sepište si všechny otázky, které vás k tématu „Neandertálci – předci moderního člověka, ano, či ne?“ napadají, a vyberte jednu „zásadní “, tedy tu nejzajímavější, na niž chcete znát odpověď. Abyste to měli jednodušší, uvádíme některé otázky. Ty vám pomohou stanovit si, co je reálné zkoumat v našich podmínkách. Tato inspirace (společně s níže popsanými pokusy) vám pomůže při rozhodování, co zkoumat:

 • Byli neandertálci podobní současnému člověku?
 • Jak neandertálci žili?
 • Mohli neandertálci přežít do dnešní doby?
 • Kdy neandertálci žili, jaký byl jejich vztah k anatomicky modernímu (současnému) člověku?
 • Vyskytují se ještě dnes na území dříve obývaném neandertálci podobně žijící populace, které by mohly být jejich přímými předky?
 • Jaké měli neandertálci charakteristické znaky? Můžeme tyto znaky pozorovat u dnešních lidí?
 • Jak je to s genetickou příbuzností mezi neandertálci a moderním člověkem?

2) Projděte si znovu otázky a vyberte jednu z nich, to bude vaše výzkumná otázka. Potom stanovte vaši hypotézu – tedy předpoklad nebo zajímavé tvrzení, které se pokusíte ověřit. Jinými slovy: napište, co si myslíte (jasnou, stručnou a výstižnou odpověď na vaši vybranou výzkumnou otázku), tedy:
Klapka: Já si myslím, že možná ještě někde v horách žijí nebo v nedávné době mohli žít neandertálci, schovaní před světem.
Hypotéza 1: Mezi populacemi Evropy a západní Asie jsou známy izolované populace způsobem života podobné neandertálcům.
Goody: Já si myslím, že pokud neandertálci byli našimi předky, měli bychom najít jejich znaky i na současných lidech.
Hypotéza 2: Na kostře Homo sapiens sapiens můžeme najít znaky shodné s těmi, které se objevují u neandertálců.

3) Navrhněte, naplánujte a proveďte pokus, který ověří vaši hypotézu (tedy zjistí, jestli se váš předpoklad potvrdil, nebo ne). Vždy si veďte o průběhu pokusu záznamy.
Využijte postupy navrhované níže – a samozřejmě je upravte podle toho, co chcete zjistit. Průběh si zapište. Můžete využít vlastního pozorování, vzít si na pomoc literaturu či internet.
Máte nějaký jiný nápad a chtěli byste ho dopředu probrat s odborníkem a poradit se? Kontaktujte nás na e-mailové adrese: ehakova@cfme.net. Rádi vám poradíme!

4) Vyhodnoťte výsledky a sepište závěry.
Zdokumentujte, co jste zjistili, sepište závěry, doplňte je o fotografie nebo náčrtky. Napište, co zajímavého jste objevili: jaký je závěr? Potvrdili, nebo vyvrátili jste vaši hypotézu? Co vás překvapilo? Nezapomeňte, že vyvrácení vaší hypotézy (stejně jako její potvrzení) je naprosto v pořádku – je to cenný vědecký výsledek. Zkuste zdůvodnit, proč se (ne)potvrdila.

5) Prezentujte výsledky a případně naplánujte další bádání.
Sepište celý proces vašeho výzkumu a výsledky nám zašlete spolu s fotodokumentací nebo nákresy. Pokud máte nějaké náměty na další pokusy, nápady, otázky atd., napište je taky!
Výstupem tohoto kola hry tedy bude protokol s informacemi o vašem „putování za neandertálci“ – otázky, hypotéza, zdokumentovaný postup a závěry. Oceníme i názorné náčrtky, fotografie či tabulky. Napište nám, jak vaše pátrání probíhalo, co vás překvapilo a podobně. Těšíme se na vaše zážitky!

Úkol 1: Zkuste otestovat Klapčinu hypotézu (Hypotéza 1: Mezi populacemi Evropy a západní Asie jsou známy izolované populace způsobem života podobné neandertálcům.).
Pomůcky: Geografický atlas s podrobnou mapou Evropy a západní Asie, tužka, papír, počítač s přístupem na internet nebo etnografické atlasy.
Zpracování: Vyhledejte si nejznámější lokality nálezů neandertálců v Evropě, na Blízkém východě a dále v západní Asii (Kůlna, Šipka (ČR), Gánovce, Šaľa (SK), Neandertal (Německo), Châtelperron, La Chapelle-aux-Saints, Le Moustier (Francie), Abrigo do Lagar Velho (Portugalsko), Gibraltar, Zafarraya (Španělsko), Saccopastore (Itálie), Krapina, Vindja (Chorvatsko), Amud, Kebara, Tabun (Izrael), Teshik-Tash (Uzbekistán), Shanidar (Irák); kompletní seznam je například zde: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Neanderthal_sites). Zjistěte, jaké v těchto lokalitách dnes žijí etnické skupiny. Podobá se některá z nich způsobem života neandertálcům? Pro vyhledání odpovídajících etnických skupin použij buď knižní etnografické atlasy, nebo jejich online varianty. Ideální příručka pro tuto práci je Ethnographic atlas, George P. Murdock (1962-1980), online varianta je zde: http://lucy.ukc.ac.uk/cgi-bin/uncgi/Ethnoatlas/atlas.vopts. Jelikož hlavním rysem neandertálských populací je jejich způsob života – výhradně lovecko-sběračský, s vysokým obsahem živočišné složky v potravě a se závislostí na lovu stádní zvěře –, můžeme prozkoumat výše uvedený online etnografický atlas právě z hlediska těchto parametrů – hunting (lov) a gathering (sběr). Vidíme, že populací s vysokým podílem lovu při získávání potravy není mnoho. 86-100% zastoupení lovu má pouze jedna populace – Komančové ze Severní Ameriky. V nižší kategorii 76-85 % je rovněž pouze jedna populace, a to indiánský kmen Gros Ventre, rovněž ze Severní Ameriky. V nižší kategorii 66-75 % jsou dvě populace. Jihoameričtí Tehuelche a Pygmejové Mbuti z konžského pralesa. Až do kategorie 26-35 % včetně nenajdeme žádné populace z areálu, který obývali neandertálci.

Úkol 2: Zkuste otestovat Goodyho hypotézu (Hypotéza 2: Na kostře Homo sapiens sapiens můžete najít znaky shodné s těmi, které se objevují u neandertálců.). Zaměřte se na tělesné znaky.
Pomůcky: Tužku, papír a tabulkou na zapisování výsledků pozorování, soubor zkoumaných objektů – dospělých mužů.
Zpracování: V tomto úkolu budeme porovnávat tělesné znaky a pokusíme se rozhodnout, zda se podobají spíše znakům moderního člověka, nebo neandertálce. Zaměříme se na znaky, které se nacházejí na obrázku, který nalezneš v příloze herního kola.
Můžete samozřejmě otestovat i nějakou vaši vlastní hypotézu.

Připrav si tabulku, jenž je uložena také v příloze, kam budeš zaznamenávat výsledky svého pozorování.

Tento výzkum bude probíhat takzvanou morfoskopickou metodou – tedy za pomoci pozorování odpovídajícího tvaru, znaku, a určení stupně jeho vývoje. Pozoruj tedy odpovídající znaky na pokusných subjektech, orientovat se můžeš i podle přiloženého obrázku. Pokud daný znak pozoruješ v té podobě, v jaké je popsán v tabulce, zapiš do příslušného řádku jeden bod. Pokud znak přítomen není, zapíšeš -1 bod. Pokud nemůžeš přesně rozhodnout, dáš 0 bodů. Na konci body sečteš a vypočítáš průměr. Pamatuj, musíš pozorovat pouze dospělé muže (tátu, pana učitele, trenéra, staršího bratra nebo jiné sourozence, spolužáky, pokud u nich již proběhla větší část pubertálního růstového spurtu , tj.starší 18 let, atd. ).

 

Doplňující informace

Indicie

Nejsou zadány

Odkazy

Užitečné odkazy:

 • http://www.ethnologue.com/
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_modern_ethnic_groups
 • http://lucy.ukc.ac.uk/cgi-bin/uncgi/Ethnoatlas/atlas.vopts
 • http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/worldcul/atlas.htm
 • http://www.yale.edu/hraf/index.html
 • htp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Neanderthal_sites 

Přílohy

Badatelska hra_stažitelný soubor.pdf ( PDF - 448,3 kB )

obrázek kostry.pdf ( PDF - 366,5 kB )

obrázek tabulky.pdf ( PDF - 335,9 kB )