Soutěžní aplikace - Pravidla hry

PRAVIDLA HRY

  1. Hra se skládá celkem z deseti herních kol. Každé kolo bude zaměřeno na jiný obor a představí žákům vždy jeden zajímavý a aktuální vědecký problém.
  2. Herní kola budou postupně spouštěna každý měsíc v průběhu školního roku 2012/2013. Přesné termíny jejich spuštění budou vždy zveřejněny v sekci Aktuality. První kolo na vás čeká již na konci ledna 2013.
  3. Pro účast ve hře je vždy nutné se zaregistrovat nebo přihlásit, je-li hráč/tým již registrován. Minimální počet hráčů v týmu jsou 2, maximální 30. Počet týmů z jedné školy není limitován.
  4. Každá z her bude obsahovat zadání a různé doplňkové informace a „stopy“, které vám pomohou s řešením.
  5. Průvodcem každé hry bude některý z vědců, který vám představí danou záhadu či vědecký problém, pomůže vám s jejím řešením a následně (po skončení hry) představí řešení vlastní.
  6. Každé herní kolo bude jinak koncipované, proto i postup bude pokaždé jiný. Vždy bude potřeba zapojit své „badatelské myšlení“, využít různé zdroje, a hlavně se nebát. Žádný učený z nebe nespadl a i špičkovým vědcům trvá leckdy dlouhé roky, než přijdou některým záhadám na kloub.
  7. Žákovské týmy, které se budou chtít zapojit do soutěže, budou muset splnit úkol v daném termínu (jeho vyřešení nám pak zaslat do 3 týdnů od spuštění aktuálního kola prostřednictvím webové stránky). Do 14 dnů od jeho zaslání získají zpětnou vazbu o svém postupu a zároveň budou moci srovnat své řešení s řešením vědce.
  8. Nejúspěšnějších 40 týmů, které se zapojí do hry, získá možnost vydat se na netradiční badatelskou exkurzi a zažít vědu jinak. 

Kritéria hodnocení a výběru týmů jsou následující:

 Splnění všech 10 úkolů ve stanoveném čase

 Dodržení obecného vědeckého postupu a stanovené formy, která bude popsána u každého úkolu zvlášť

Kvalita zpracování výstupu - pozor v této hře nebudou „dobré“ nebo „špatné“ odpovědi. Stejně jako je věda plná tajemství a neprobádaných oblastí a možná řešení i postupy se mohou lišit, také naše úkoly mohou mít různá řešení. Jděte proto svou cestou! V rámci hodnocení kvality budeme hodnotit nikoliv „správnost“, ale:

-         Dodržení stanoveného zadání a zodpovězení všech otázek

-         Srozumitelnost a přehlednost textu a popisu postupu vašeho týmu

-         Srozumitelnost argumentace (důvody, proč se přikláníte právě ke svému návrhu či řešení)

-         Využívání vhodných zdrojů informací a jejich citování (měli by být aktuální, ověřené, vztahující se k tématu)

 

9. Vždy po skončení každého z kol budou nejlépe hodnocená řešení publikována na webu. Celkové vyhodnocení projektu pak proběhne v říjnu 2013.

10. Soutěže se mohou zúčastnit všechny školy mimo Prahy.

Zpět na soutěžní hru