Objevuj.eu domů - Učitelé - Zapojte se! - Co vám může účast v projektu přinést?

Co vám může účast v projektu přinést?

  • Seznámíte se díky němu s badatelsky orientovaným vyučováním (BOV) a vyzkoušíte si nové metody v praxi, získáte inspiraci do výuky.
  • Motivujete a inspirujete své žáky, posílíte jejich znalosti a dovednosti ve vybraných oborech, naučíte je vidět sami sebe jako „badatele“ a zvýšíte jejich chuť objevovat.
  • Díky kvalitně připraveným materiálům ušetříte čas, který věnujete přípravám na výuku a

          mnoho dalšího.

croled trilobit.jpg