Objevuj.eu domů - Učitelé - Zapojte se! - Možnosti zapojení

Možnosti zapojení

Možnosti zapojení jsou následující:

  • Stáhněte si kvalitně připravené edukační materiály – pracovní listy a metodiky použitelné ve výuce. Projděte si online sekci Inspiromat a nechte se inspirovat náměty na aktivizující a badatelské činnosti ve výuce.
  • Využijte ve výuce interaktivní animace, motivační a didaktická videa a propracované e-learningové lekce. Každý žák s nimi může pracovat samostatně, ale stejně tak velmi dobře je využijete i na interaktivní tabuli.
  • Pusťte žákům rozhovory s vědci na videu a představte jim tak současnou vědu.
  • Zapojte se s žáky do badatelských her a nechte je i sebe vyzkoušet si vědeckou práci – možná budete žasnout nad novými objevy! Úspěšné týmy vyrazí na badatelské exkurze.
  • Zapojte se do testování vytvořených materiálů nebo napište příspěvek do Inspiromatu (tyto aktivity jsou honorované).
  • Zúčastněte se některého ze seminářů, na kterém si budete moci výstupy projektu vyzkoušet pod vedením autorů a členů řešitelského teamu projektu.