Po stopách čárových kódů od jejich vzniku až po současnost

Automatizovat proces čtení informací na obalech zboží v supermarketech, to bylo cílem prvních čárových kódů, které byly vynalezeny roku 1974 v USA. Za jejich vznikem stojí Norman Joseph Woodland a Bernard Silver, kteří svůj prvotní nápad představili již v 50. letech 20. století, kdy začali s vývojem. Nechte se inspirovat zajímavostmi o čárových kódech od jejich vzniku až po současnost.

Když byl roku 1949 představen ve Filadelfii první koncept čárových kódů, bylo Normanu Josephu Woodlandovi 27 let a Bernardu Silverovi pouhých 24 let. Od té doby prošly čárové kódy dlouhým vývojem zahrnujícím řadu testování a standardizaci jejich použití, který vyústil v červnu roku 1974 uvedením do provozu. Zcela první položkou, jejíž čárový kód byl v supermarketu v americkém Ohiu naskenován, bylo balení žvýkaček. V tento historický okamžik byly položeny základy pro moderní systémy identifikace a sledování zásob, bez kterých bychom se dnes už jen těžko obešli.

Zavedení systému UPC (Universal Product Code)

Prvním standardizovaným systémem čárových kódů, který byl roku 1974 spuštěn byl systém UPC, který umožnuje jednoznačnou identifikaci výrobků. Jednorozměrný čárový kód tvořený kombinací černých a bílých pruhů různé šířky je skenován pomocí speciálních skenerů, které jsou schopny číst zakódované informace a identifikovat konkrétní výrobek. Tento systém a skenery byly vyvinuty americkou společností IBM.

Čárové kódy tak, jak je známe dnes

Od roku 1974 se vývoj čárových kódů posunul mnoha směry a přinesl řadu inovací, přičemž tou nejzásadnější je rozšíření počtu typů čárových kódů, které vyhovují různým potřebám a aplikacím. Kromě jednorozměrných kódů dnes existují i kódy dvourozměrné, které dokáží obsáhnout větší objem dat a umožňují snazší interakci s běžnými uživateli, kterým k jejich čtení stačí i mobilní telefon. Inovativním typem kódu jsou dynamické QR kódy, které dokážou měnit svůj obsah bez nutnosti měnit grafickou podobu.