Země s nejmenším počtem toalet na obyvatele

UNEP a WHO měly za cíl tisíciletí poskytnout toalety 77 % světové populace do roku 1990 a dosud má k toaletám přístup pouze 68 % světové populace. Podle společné zprávy UNEP a WHO nemá více než 2,4 miliardy jedinců, což odpovídá třetině světové populace, přístup k hygienickým toaletám. Tito jedinci vykonávají potřebu na špatných nehygienických místech bez soukromí, jako jsou řeky nebo buše, což přispělo k šíření různých přenosných nemocí. Organizace spojených národů popisuje vylepšené hygienické zařízení jako místo, které může hygienicky oddělit odpad od lidí, a kompostové záchody se kvalifikují jako čistá zařízení. Některé z národů s méně hygienickými zařízeními na obyvatele zahrnují:

Jižní Súdán

Při populaci 12,23 milionů lidí má přístup ke slušným toaletám pouze 6,7 % populace, což je více než 819 000 lidí. Súdán má méně hygienických a bezpečných toalet na jednotlivce než kterákoli jiná země na světě. Hlavní příčinou tohoto problému je občanská válka, která začala v roce 2013 poté, co prezident Salva Kiir Mayardit obvinil svého předchozího zástupce z pokusu o státní převrat. Občanská válka způsobila rozsáhlé ničení a vysídlení mnoha lidí z jejich domovů do uprchlických táborů, kde je špatná hygiena. Přestože byla v srpnu 2015 podepsána mírová dohoda, většina občanů zůstala chudá bez přístřeší a slušných toalet.

Niger

Podle WHO má více než 10,9 % populace v Nigeru přístup k čistému zařízení, což znamená, že pouze jeden z pěti jedinců má přístup k toaletě. Asi osmnáct milionů lidí v Nigeru nemá přístup k čistým toaletám. Procento se zvýšilo z 84 % populace, která nemá přístup k vylepšené toaletě v roce 1990 na 89,1 % v roce 2017.

Togo

V Togu má čisté toalety ve svých domovech pouze 11,6 % ze 7,6 milionů lidí žijících v zemi. Podle WHO si více než 6,7 milionu občanů uleví v opeře, což znamená, že šest ze sedmi lidí nemá doma hygienickou toaletu. Togo je jedním z nejmenších států v Africe a většina obyvatel žije ve slumech v městských oblastech, kde je špatná hygiena. Podle UNICEF žije asi 81,25 % populace v Togu pod hranicí chudoby a přežívá za méně než 2 dolary na den.

Madagaskar

Madagaskar je čtvrtou zemí s nejmenším počtem toalet na obyvatele na světě. S počtem obyvatel 24,89 milionu má pouze 12 % populace přístup k čistým toaletám. Přibližně 21,9 milionu Madagaskarů nemá slušné toalety, ale zavedení latrín bez vody a zápachu v zemi v roce 2011, kterou provedla Virginia Gardiner, pomohlo tento počet snížit tím, že obyvatelům poskytla latríny.

Ghana

V Ghaně má latríny pouze 4,2 milionu jedinců (což představuje 14,9 % populace). Více než 24 milionů Ghaňanů si uleví v řekách a keřích a podle UNICEF tři z pěti škol v Ghaně nemají latríny, což vedlo k uzavření mnoha škol ve venkovských oblastech kvůli vypuknutí různých přenosných nemocí. včetně cholery a průjmu.

Libérie

Navzdory pokroku v oživení ekonomiky z pustošení občanských válek v roce 2003 zůstává Libérie mezi nejchudšími národy na světě, což se odráží ve špatné hygieně a nedostatku toalet v zemi. Statistiky ukazují, že více než 3,83 milionu Liberijců postrádá slušnou latrínu a většina z nich vykonává potřebu venku. V Libérii má každý pětadvacátý přístup na toaletu. Podle sanitárního sektoru Libérie měla celá země v roce 2008 19 690 toalet, a přestože se počet zvýšil, většině občanů toalety chybí.